Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady, na jakich CD SA z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe gości prowadzonego przez CD SA Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego BRYZA z siedzibą w Dźwirzynie, 78-131, przy ul. Piastowskiej 6 (odpowiednio: ‘Klienci’ i „Ośrodek”).

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest CD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526, KRS 0000052129, NIP 547-10-11-402, Regon 070476366 ('Administrator’).

3. W organizacji Administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Sylwia Kochman, adres e-mail: iodbryza@cdsa.com.pl

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’).

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celów wykonania umowy z Administratorem lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy, w tym do dokonania rezerwacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), jak również art.6 ust.1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Administrator może również przetwarzać dane osobowe Klientów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi mogą być w szczególności kontaktowanie się z Klientem, udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski Klienta, dochodzenie roszczeń bądź obrona prze roszczeniami, jak również marketing własnych usług Administratora. 

6. Administrator przetwarza wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania i do korespondencji, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numer PESEL, datę urodzenia, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem Ośrodka, w szczególności w zakresie  przygotowania treści umów, wystawiania faktur, obsługi procesu rezerwacji i rozliczeń itd. Odbiorcą danych może być również operator portalu społecznościowego Facebook, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 11 poniżej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Klientem, a po nim – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym o rachunkowości i podatkowego (w szczególności - dane wskazane w dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokument został sporządzony, o ile dłuższego terminu nie przewidują obowiązujące przepisy). W przypadku, jeśli Klient przekaże Administratorowi swoje dane, lecz nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe Klienta zostaną usunięte przez Administratora nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia ich uzyskania. 

9. Klientowi przysługuje – w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności RODO - prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek niezbędny do dokonania rezerwacji i zawarcia umowy z Administratorem.

11. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, aczkolwiek komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook bądź polubienie Fanpage’a uznaje się za przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Właściciel portalu Facebook, będący jednocześnie odbiorcą danych osobowych, przetwarza dane jak odrębny administrator na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z tytułu polubienia Fanpage’a bądź komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Administrator realizuje w ten sposób swoje cele takie jak: promowanie marki poprzez umieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach czy promocjach, a także informowanie na bieżąco użytkowników o swojej aktywności, co pozwala na budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Administratorem. Kryterium czasookresu przechowywania danych może wyznaczać: usunięcie przez autora zamieszczonych treści, zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem portalu. Facebook, jako odrębny administrator, określa swoje kryteria przechowywania danych. Katalog praw wskazany przez Administratora w klauzuli informacyjnej jest tożsamy z katalogiem praw przysługującym osobie komunikującej się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a. Administrator nie dokonuje procesu profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji. Podanie danych w przypadku polubienia Fanpage’a lub komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a ma charakter dobrowolny. Jednocześnie niepodanie danych spowoduje brak możliwości pozostawiania komentarzy lub wiadomości na Fanpage’u.

12. Informacja o plikach cookies: strona Administratora używa plików Cookies do celów statystycznych  oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości korzystania z serwisu www Administratora. Pliki cookie są zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony Klient zostaje poproszony o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie. Kliknięcie odpowiedniej ikony lub dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez Administratora plików cookie. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu.  Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.

Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane za pośrednictwem naszej strony przez naszych partnerów reklamowych. Służą do budowania profilu Twoich zainteresowań na podstawie informacji o stronach, które przeglądasz, co obejmuje unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia końcowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nadal będziesz widzieć w przeglądarce podstawowe reklamy, które nie są oparte na Twoich zainteresowaniach.