Regulamin ośrodka

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje gości ("Gość") przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego „Bryza” w Dźwirzynie ("Ośrodek").
 2. Przy zameldowaniu Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 1500 do godziny 1000 kolejnego dnia.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 6. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość powinien niezwłocznie zgłosić je w recepcji, co umożliwi Ośrodkowi podjęcie odpowiedniej reakcji.
 7. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki dla należytego wypoczynku Gościa,
  • zachowanie w tajemnicy danych osobowych Gościa,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte, pomimo dołożenia należytej staranności przez Ośrodek.
 8. Na życzenie Gościa, w ramach opłaty za pobyt, Ośrodek świadczy następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie telefoniczne o wyznaczonej godzinie.
 9. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (art. 846-849), za wyjątkiem rzeczy przechowywanych w najmowanych skrytkach depozytowych, które reguluje odrębna umowa.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, za szkody materialne, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pokoju i urządzeń technicznych w Ośrodku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób i jest zobowiązany do pokrycia takiej szkody zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wyrządzenia szkody zostaną dokonane oględziny i komisyjne oszacowanie wartości szkody.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 12. Gość nie może – odpłatnie ani nieodpłatnie - udostępniać pokoju osobom trzecim, w tym w okresie, za który uiścił należną opłatę. W szczególności, osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w czasie trwania ciszy nocnej tj. od godziny 2200 do godziny 600. W przypadku stwierdzenia przebywania osób trzecich w wyżej wymienionych godzinach, Gość jest zobowiązany do uiszczenia należności za nocleg każdej dodatkowej osoby.
 13. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 2200 do godziny 600.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń niestanowiących wyposażenia Ośrodka.
 15. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka.
 16. Ośrodek zapewnia opiekę ratownika na basenie codziennie w godzinach od 900 do 2100. Korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny oraz przebywanie w pomieszczeniach basenowych bez opieki ratownika zatrudnionego przez Ośrodek jest zabronione. Ośrodek ma prawo do czasowego zamknięcia basenu dla potrzeb realizacji czynności konserwacyjnych i z innych uzasadnionych przyczyn, informując o tym Gości poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na terenie Ośrodka. Korzystanie przez Gościa z basenu, sauny czy innych podobnych świadczeń jest dopuszczalne pod warunkiem braku przeciwskazań zdrowotnych.
 17. Zabrania się wynoszenia przez Gości wyżywienia, sztućców i innych nakryć stołowych z jadalni Ośrodka.
 18. W Ośrodku obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi. W przypadku złamania powyższego zakazu (stwierdzenia przez pracownika Ośrodka zapachu dymu w pokoju) Gość może zostać obciążony dodatkową opłatą związaną z koniecznością dearomatyzacji pokoju przez firmę zewnętrzną, w wysokości 500 zł. Opłata zostanie doliczona do rachunku Gościa.
 19. W przypadku zagubienia, zniszczenia, bądź też niezwrócenia przedmiotów należących do Ośrodka, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości odpowiadającej ich wartości odtworzeniowej bądź pokrycia kosztu naprawy uszkodzenia. W szczególności, w przypadku utraty (niezwrócenia) klucza do pokoju, Gość będzie zobowiązany do dokonania zapłaty kwoty w wysokości 170 zł. W przypadku utraty (niezwrócenia) karty magnetycznej do pokoju, Gość będzie zobowiązany do dokonania zapłaty kwoty w wysokości 20 zł.
 20. Parking w Ośrodku jest płatny, niestrzeżony. Należność za parking należy uregulować w recepcji w dniu przyjazdu.
 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 22. Telefon znajdujący się w pokoju umożliwia połączenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne:
  • w celu połączenia z recepcją należy wybrać 000,
  • telefonowanie między pokojami wymaga wybrania numeru pokoju,
  • w celu wykonania połączenia zewnętrznego krajowego należy wybrać: 9 + numer kierunkowy + numer telefonu (np. 9 33121 12 12),
  • w celu wykonania połączenia zewnętrznego zagranicznego należy wybrać: 9 + numer kierunkowy kraju + numer telefonu (bez zera) (np. Berlin 9 0049 30 121212).
 23. Wszelkie połączenia zewnętrzne nie są świadczeniami objętymi ofertą i są połączeniami dodatkowo płatnymi. Przed wykonaniem połączenia Gość powinien uzyskać w recepcji informację o aktualnych stawkach połączeń, które mogą być wyższe niż przeciętne stawki połączeń u operatorów telekomunikacyjnych. Należność za wykonanie połączenia zewnętrznego należy uregulować w recepcji najpóźniej w dniu wymeldowania się z środka.
 24. W dniu przyjazdu Gość powinien dokonać w recepcji opłaty miejscowej, zgodnie z przepisami prawa lokalnego oraz należności za parking.
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.

Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane za pośrednictwem naszej strony przez naszych partnerów reklamowych. Służą do budowania profilu Twoich zainteresowań na podstawie informacji o stronach, które przeglądasz, co obejmuje unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia końcowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nadal będziesz widzieć w przeglądarce podstawowe reklamy, które nie są oparte na Twoich zainteresowaniach.